ذخیره سازی و دپو خاک فسفات در انبارهای سازمانی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان توانسته ایم در سال 1400میزان  4000 تن کود خاک فسفات را در انبارهای سازمانی استان ذخیره سازی نماییم و جانمایی لازم جهت ذخیره بقیه خاک فسفات نیز لحاظ گردیده شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید