کود سوپرفسفات تریپل توزیع شده در شهرستان مهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود سوپرفسفات تریپل توسط کشاورزان  شهرستان مهران خبرداد.

آیت جمالی در این رابطه افزود : از ابتدای سالجاری تا 30 اسفند ماه مقدار 17 تن کود سوپرفسفات تریپل بین کشاورزان شهرستان مهران توزیع شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت که از ابتدای سالجاری تا 30 اسفند ماه مقدار 3779 تن انواع کود شیمیایی در مهران توزیع شده که بیشترین کود توزیع شده از نوع اوره بوده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید