توزیع کود اوره درشهرستان سیروان استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از روند مصرف کود اوره درشهرستان سیروان استان ایلام خبر دارد.

آیت جمالی افزود از ابتدای سالجاری تا 30 اسفند ماه مقدار 1527 تن کود شیمیایی اوره بین  کشاورزان شهرستان سیروان توزیع شده است.

 

جمالی گفت : این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید