کاشت نهال در محوطه مجتمع انبار های پیشرو در ایام کشیک نوروزی 1400، خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

مهندس حسینی مسئول مجتمع انبارهای کود پیشرو:

 13 فروردین 1400  روز (طبیعت) در محوطه مجتمع انبارهای کود شیمیایی پیشرو  همکاران کشیک مشغول به کاشت نهال در جلوی ساختمان اداری نیز گردیدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید