توزیع ادوات متناسب شخم در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،
کاربرد ادوات شخم در صورت عدم تطابق تراکتور و ادوات زراعی، سبب افزایش مصرف انرژی و النهایه کاهش سود آوری اقتصادی و بازده کار کشاورز می شود. با عنایت به موجودی گاوآهن های دو خیش مخصوص شالیزار در انبار این شرکت و توزیع 22 دستگاه از آنها در سال 96 که متناسب با ترکتور های شالیزار در محدوه توان 30 تا 45 قوه اسب بوده، بی شک باعث تضمین در صرفه جویی مصرف انرژی عملیات شخم به میزان قابل توجهی گردیده ایم. امید است با تامین و تدارک ادوات متناسب و مطابق با نیروهای محرکه موجود و فعال در استان، نقش ارزنده ای را در تولید محصول با کاهش هزینه های مربوطه شاهد باشیم.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید