بازدید از شرکت فرآیند کود و سم بافق

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از شرکت فرآیند کود و سم بافق جهت پیگیری روند تولید کود شیمیایی فسفاته گرانوله 13% برای تحویل پارت اول و دوم این کود طبق قرارداد منعقده با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی. طی این بازدید مدیریت و کارشناس کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از روند تولید این کود بازدید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید