توزیع 5777 تن کود اوره از طریق بخش خصوصی در جویبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 5777 تن  کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان جویبار  در 12 ماهه سال 99 از طریق شبکه کارگزاران بخش خصوصی تحت پوشش خبر داد.

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  10 کارگزار  توزیع بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح شهرستان جویبار توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید