ترخیص محموله سم

ترخیص محموله های سموم دلتامترین و پرمترین

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

اقدامات ترخیص محموله های سموم دلتامترین و پرمترین در بندرعباس در حال انجام است. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید