حمل کود در قرق

حمل و تخلیه کود اوره در انبار قرق گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان،از   حمل  و تخلیه   کود  اوره در انبار قرق  این شرکت خبرداد.

 وی  با بیان این که یکی از عوامل موثر در افزایش  راندمان تولید استفاده به موقع کود اوره می باشد چرا که این فاکتور همبستگی مثبت با تولید داشته ضمن این که می تواند  گیاه را از عوامل محدود کننده دور نگه دارد

  در ادامه  ادیم  رئیس حوزه فنی  شرکت  افزود:در سال زراعی با توجه به شرایط حادث شده، بار ندگی های اخیر و شرایط  رطوبت مناسب خاک اهمیت بازرگانی کود اوره  دوچندان شده است لذا با تامین به موقع نیاز گیاه، می توان شدت تنش ها را کاهش داد تا ضمن حاکم شدن آرامش در جامعه کشاورزی و ارائه خدمات کشاورزی مطمئن تر، موجب جلب اعتماد بیشتر جامعه کشاورزان به شرکت گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید