توزیع 743 تن انواع کود در شهرستان اسفراین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی از تامین و توزیع 743 تن انواع کود شامل 733تن کود ازته ، 5 تن فسفاته و 5 تن پتاسه در شهرستان اسفراین جهت کشت بهاره از طریق کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی برای کشاورزان متقاضی توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید