برگزاری 12دوره آموزشی ویژه بهره برداران در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از برگزاری 12دوره آموزشی ویژه بهره برداران و کشاورزان استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 12دوره آموزشی با موضوعات مرتبط با کودهای ریزمغذی، روش های مقابله با آفات و بیماری های زراعی ،باغی ،هواشناسی کشاورزی ،روش های بهینه استفاده از کود، بیمه محصولات کشاورزی و دیگر موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی و تامین و توزیع نهاده های کشاورزی برای بهره برداران و کشاورزان عمده که دارای بیشترین تماس با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استان مازندران هستند برگزار شد.وی افزود در این دوره های آموزشی سعی شده است آخرین یافته های مرتبط با نهاده های کشاورزی بخصوص استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی در مراحل مختلف تولیدات زراعی و باغی به کشاورزان و بهره برداران انتقال یابد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید