اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 3550 تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان بهشهردر 12 ماهه سال 99  از طریق شبکه توزیع کارگزاری های تعاونی های روستایی تحت پوشش خبر داد 

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود 

کود اوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 7 کارگزار  توزیع تعاونی روستایی  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح شهرستان بهشهرتوزیع شد.