جلسه کمیته فنی بازرگانی مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک

بمنظور بررسی و برنامه ریزی نحوه تولید سموم کلرپیریفوس ، پادان و تترادیفون و پروپارژیت در این مجتمع، جلسه ای با حضور مدیر ،معاون بازرگانی ، سرپرست امور تولیدات، مسئول فنی و رئیس آزمایشگاه وسرپرست انبارهای مجتمع در روز شنبه21 فروردین ماه 1400 در محل دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید