توزیع کود

تامین و ارسال انواع کود در سال 99 به شهرستان سرعین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 1.069.277 کیلوگرم کود اوره ،، 1.000 کیلوگرم سولفات پتاسیم و 2.190 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل در سال 99 به کارگزاران کود شهرستان سرعین جهت استفاده کشاورزان محترم تامین و ارسال شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید