ویدئوکنفرانس

ویدئوکنفرانس

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

پیگیری و انعقاد قرارداد ویدئوکنفرانس  ،شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد با شرکت شوکا

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید