تامین و توزیع کود نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در سال گذشته (1399) مقدار 600 تن کود نیترات آمونیوم مخلوط با سولفات آمونیوم توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی تامین و بین کارگزاران متقاضی متقاضی توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید