تامین کود

تامین کود بخش انگوت (شهرستان گرمی) در سال 99

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل

مقدار 1.818.769 کیلو گرم کود اوره و 59.160 کیلوگرم فسفات تریپل در سال 99 به عاملین مجاز پخش کود بخش انگوت شهرستان گرمی تامین و ارسال شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید