جلسه با مدیریت شرکت مروارید ارسباران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

جلسه ای با آقای صیاد فرهادی مدیر عامل  شرکت مروارید ارسباران پیرامون فرآیند تولید- کیسه گیری - حمل ونقل -بازدید از پارت های آماده توسط کارشناس مدیریت و همچنین هماهنگی جهت انجام به موقع بازدید ها در ارسال پارت های آماده  به مناطق مورد نظر شرکت خدمات حمایتی مرکز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت ،

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید