بازدید کارگزاری گرگان

بازدید دوره ای از کارگزاری های کود شهرستان گرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار  جریبی  مدیر  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی استان گلستان  از بازدید دوره ای  کریمی  از انبارکارگزاری های کود  شهرستان گرگان خبرداد . در این بازدید بازرگانی برای  اجرای دقیق دستورالعمل  ها به کارگزاری ها توصیه های در خصوص نگهداری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان , ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کودهای یارانه ای،  راست آزمایی  کود  توزیع شده  به  کشاورزان در سیستم نهاده های کشاورزی داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید