جلسه بررسی عملکرد سال ١٣٩٩

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان

جلسه‌ای در خصوص بررسی عملکرد سال ١٣٩٩ مدیریت استان در تاریخ ٢۵ فروردین ١۴٠٠ در دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با حضور آقای مهندس استاد مدیر استان و آقای کریمی معاون اداری مالی بازرگانی ، آقای مرادی معاون فنی و کنترل کیفی و سرکار خانم حسینی رئیس اداری مالی برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید