تأمین و حمل ۲۳ تن کود شیمیایی در شهر سعدآباد شهرستان دشتستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

تأمین و حمل ۲۳ تن کود شیمیایی اوره تولیدی پتروشیمی پردیس عسلویه، در شهر سعدآباد مرکز بخش سعد آباد شهرستان دشتستان مورخ ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید