توزیع 55 تن کود اوره برای مجتمع زراعی و دامی گاو دشت در بابل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 55 تن  کود کشاورزی از نوع اوره برای مجتمع بزرگ زراعی ودامی گاودشت در 12 ماهه سال 99 خبر داد.

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود:

کوداوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  کارگزار  توزیع ویژه تحت پوشش برای مجتمع بزرگ  زراعی و دامی گاودشت  در شهرستان بابل اختصاص یافت توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید