کیسه گیری کود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمناناز کیسه گیری حدود 200 تن کود اوره فله در انبار مرکزی استان سمنان خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

مقدار 200 تن کوود اوره فله در انبار مرکزی استان سمنان کیسه گیری شده و در اسرع وقت برای کارگزاران متقاضی ارسال تا در دسترس کشاورزان متقاضی قرار بگیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید