کیسه گیری کود دی فسفات امونیم ارسالی از بندر امام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی،

عملیات کیسه گیری کود فسفات دی آمونیم ارسالی از بندر امام در انبار کود شهید شاملو و همچنین  لیبل قیمت برروی کیسه های کود در حال انجام و اتمام میباشد و کود مذکور طی حواله های دستور ارسال بازرگانی کود استان در حال بارگیری به مبادی و کارگزاران محترم میباشد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید