حمل کود شیمیایی به مقصد کارگزاران جنوب استان کرمان (جیرفت)

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل مقدار 127 تن کود اوره کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقاصد تعیین شده در جنوب استان کرمان (جیرفت) در تاریخ 1400/1/27 خبر داد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید