اختفاء کود شیمیایی با نشان شرکت خدمات حمایتی

به گزارش مسئول حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین،

در اواخر هفته گذشته طی گشت زنی مشترک واحد حراست این شرکت با کارشناسان سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، انباری محتوی مقدار قابل توجهی کود شیمیایی شامل 130 کیسه اوره و 100 کیسه دی آمونیوم فسفات که خارج از شبکه توزیع نهاده های شرکت خدمات حمایتی درحال توزیع بود، کشف و ضبط شد. موارد صورتجلسه گردیده و مقرر شد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به تشکیل پرونده با موضوع اختفاء کود در سازمان تعزیرات حکومتی استان جهت سیر مراحل قضایی اقدام نماید. ضمناً انبار مورد نظر طی صورتجلسه ای تا صدور رأی نهایی پلمپ گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید