توزیع کود اوره

توزیع 3500 تن کود اوره به کلیه کارگزاران در فروردین ماه 1400استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی سید علیرضا موسوی اعلام نمودند :توزیع کود اوره در فروردین  ماه  سال جاری به   مقدار 3500 تن از مبادی های مختلف  و انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  بین کلیه کارگزاران که شامل  ( شرکتهای تعاونی روستایی ، شرکتهای تعاونی تولید ، و کارگزاران بخش خصوصی )   شهرستانهای استان مرکزی توزیع شده است. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید