برگزاری جلسه شورای مدیران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

جلسه شورای مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید. در این جلسه مدیریت محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد به صورت ویدئو کنفرانس حاضر گردیدند. طی این جلسه تصمیمات لازم جهت ارائه هر چه بهتر خدمات به کشاورزان اتخاذ گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید