تدارک کود اوره تعاونی روستایی درشهرستان نهبندان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در سال 99 مقدار 604 تن کود شیمیایی اوره توسط کارگزاری های تعاونی روستایی در شهرستان نهبندان تامین و بین کشاورزان متقاضی توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید