گزارش حمل روزانه کود اوره پتروشیمی شیراز در سطح استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل مقدار 960 تن کود اوره کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز مزارع گندم و جو به مقاصد تعیین شده در استان فارس در تاریخ 29 فرودین سال 1400خبر داد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید