ارسال 47 نمونه کود شیمیایی به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

در اجرای دقیق نظام کنترل و تضمین کیفیت داخلی کود های شیمیایی به منظور ارتقاء کیفی و کمی محصولات کشاورزی و حفظ سلامت غذایی جامعه و ... شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز در 9 ماهه سالجاری تعداد 47 فقره نمونه کود شامل: ازته 27 مورد - فسفاته 7 مورد - پتاسه 4 مورد و سایر کودها 8 مورد جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال نموده است .        

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید