استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان بوجاری

به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی

به منظور استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان بوجاری و همچنین ظرفیت اختصاصی انبارهای بذر و انبارهایی که دستگاههای بوجاری در آن مستقر هستند ، هماهنگی های لازم با کلیه استان ها انجام پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید