گزارش حمل روزانه کود اوره پتروشیمی شیراز در سطح کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اعلام نمود در راستای تدارک و تأمین کودهای ازته مورد نیاز بخش کشاورزی در تاریخ 1400/1/31 مقدار 1130 تن کود اوره از مبدأ پتروشیمی شیراز بارگیری و به مقصد استان های موردنظر حمل گردید.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید