درج آگهی مناقصه امور حفاظت فیزیکی در روزنامه خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از درج آگهی مناقصه امور حفاظتی فیزیکی این مدیریت در روزنامه های کثیرالانتشار استان خبر داد. محسن نظام دوست با اعلام این مطلب افزود:  آگهی مناقصه یک مرحله ای امور حفاظتی فیزیکی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی در دو نوبت به تاریخ 1400/01/29 در روزنامه خراسان شمالی  و 1400/1/30 در روزنامه صبح امروز درج گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید