تخلیه کود اوره فله در انبارهای ذخیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان

 مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان ار تخلیه 1615تن کود اوره فله از مبدا بندر امام (کشتی اردوان2)از مقدار 2000 تن سهمیه بهاره در انبار های ذخیره شده سراب چنگایی  شهرستان خرم اباد  خبر داد.

وی یاداور شد از سهمیه باقیمانده  2000 تنی اوره  فله  بندر امام بصورت کیسه بارگیری شده و در حال ارسال به استان می باشد.

آقای ماسوری با بیان این مطلب که کشاوزری لرستان متنوع است افرود:تامین کود شیمیایی مورد نیار کشاوزران برای کشت محصولات مختلف کشاوزری در استان امری ضروری وحیاتیست وباید بهآن اهمیت بیشتری داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید