برآورد هزینه تعمیرات و تجهیز سامانه های بوجاری

به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی

برآورد هزینه تعمیرات و تجهیز سامانه های بوجاری در استان هایی که عملیات تکلیف تولید بذور را دارند انجام پذیرفت و جهت تامین اعتبار به مدیریت محترم طرح و برنامه اعلام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید