حمل کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل مقدار 351 تن کود اوره کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقاصد تعیین شده در استان کرمان در تاریخ 1400/1/31خبر داد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید