آغاز طرح یکسان سازی قراردادهای توزیع و فروش نهاده های کشاورزی در استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از طرح یکسان سازی قرارداد های توزیع و فروش نهاده های کشاورزی در استان فارس خبر می دهد.

حمید ابراهیمی زاده اعلام نمود : همه قراردادهای کارگزاران استان فارس در بازه زمانی یکسان و از ابتدا تا انتهای سال یعنی از 1400/1/1 لغایت 1400/12/29 تنظیم خواهد شد. بدین روش ضمن ایجاد نظم بیشتر در روند تمدید و اجرای قراردادها امکان هماهنگ سازی آنها با پروسه سالانه مالی و حسابداری فراهم می گردد و پیش بینی می شود در طول سال جاری درصد زیادی از قراردادها بدین صورت انعقاد شود و در نتیجه برخی از مشکلات موجود در حیطه مدیریت قراردادهای کارگزاران مرتفع خواهد گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید