فروش کود به اتحادیه تعاونی روستایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان ازشروع فروش کود به اتحادیه تعاونی روستایی خبر داد

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

از ابتدای سال جاری تا کنون مقدار 300 تن انواع کودهای ازته،فسفاته و پتاسه ما بین کارگزاران اتحادیه تعاونی روستایی توزیع شده و مقرر شد ثبت حواله کشاورزی در سامانه هوشمند نهاده ها توسط اتحادیه انجام تا نسبت به پرداخت کارمزد توزیع اقدام شود، و همچنین مقرر شده شفاف سازی حساب فی ما بین اتحادیه تعاونی روستایی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پنجم هر ماه انجام و صورت حساب مانده حساب تهیه گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید