ارسال کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل مقدار 133 تن کود اوره کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقاصد تعیین شده در استان زنجان در تاریخ 1400/2/3 خبر داد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید