بارگیری وحمل 4163 تن کود به کارگزاران استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت: درفروردین ماه سال 1400 مقدار 4163 تن کود از مبادی وانبارهای تحت پوشش به کارگزاران درسرتاسراستان جهت توزیع بین کشاورزان بارگیری وحمل شده است.

وی افزود:کشاورزان می توانند با مراجعه به مراکز خدمات کشاورزی مربوطه ضمن تایید سطح زیرکشت،درسال جاری، نسبت به دریافت حواله کود اقدام وکود مورد نیاز خود را از نزدیکترین کارگزاری دریافت نمایند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید