توزیع 4 برابری کودهای یارانه ای در آذر ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

میزان فروش انواع کودهای یارانه ایی در آذرماه سالجاری در استان نسبت به فروش مدت مشابه سال 96 بیانگر رشد 4 برابری می باشد. از این مقادیر توزیع شده، 67 درصد اوره، 24 درصد کودهای فسفاته و 9 درصد کودهای پتاسه بوده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید