اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 466 تن  کود کشاورزی از نوع سولفات پتاسیم در استان مازندران در فروردین ماه سال جاری  از طریق کارگزاران خبر داد 

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود 

کود سولفات پتاسیم تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق شبکه  کارگزار توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح استان مازندران توزیع شد.