اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 

آقای علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از تخلیه  مقدار 50 تن کود شیمیایی اوره در انبار سازمانی کود استان در روز یک شنبه پنجم اردیبهشت ماه سال 1400 خبر داد و افزود : کود فوق از سهمیه یک هزار تنی استان میباشد که از مبداء کرمانشاه به انبارهای کارگزاران استان و انبار مرکزی ارسال میگردد .