تأمین و توزیع ۹۲۰ تن کود شیمیایی اوره استان بوشهر در فروردین ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین و حمل ۹۲۰ تن کود شیمیایی اوره بین کارگزاران استان در فروردین ماه ۱۴۰۰ خبر داد. آقای رضائی گفت: این میزان کود اوره توسط ۴۵ کارگزاری منتخب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر بین کشاورزان سطح استان توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید