بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم از کارگزاران شهرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمیرم  به همراه معاونین خودبازدید ی از انبارهای کارگزاران شهرستان سمیرم بعمل آوردند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید