تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل مقدار 69 تن کود اوره کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی به مقاصد تعیین شده در استان مرکزی در تاریخ 1400/2/7 خبر داد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید