مناقصه سم

فرا خوان عمومی مناقصه و انعقاد قرارداد خرید 20 نوع قلم سموم شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار  جریبی  مدیر   شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ، در اجرای  فرامین  مقام  معظم  رهبری  در سال1400 با شعار تولید، پشتیبانی  ها و مانع زدائی ها،  شرکت خدمات  حمایتی  کشور  اقدام  به   فرا خوان  عمومی مناقصه و انعقاد قرارداد خرید 20 نوع قلم سموم شیمیایی  نمود ،  که  در آینده  نزدیک  این  سموم وارد چرخه توزیع رسمی این شرکت خواهد شد.

در ادامه ادیم رئیس حوزه فنی این شرکت افزود:  تولید کنندگان سم داخل استان می توانند  برای اطلاع بیشتر به پایگاه ملی مناقصات http:/iets/mporg.ir  و به وب سایت این  شرکت  به آدرس www.assc.ir مراجعه نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید