برگزاری مناقصه امور خدماتی استان قم در اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات خدمات حمایتی کشاورزی،

مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، در روز جهارشنبه، هشتم اردیبهشت  ماه سال جاری،  با هماهنگی دبیر کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید