حمل کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل مقدار 16 تن کود اوره کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقاصد تعیین شده در استان گلستان در تاریخ 1400/2/8 خبر داد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید